Aleksandra Kiełtucka

Ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Śląskim. Pracowała jako asystent w Zakładzie Literatury Amerykańskiej UŚ i kolegiach nauczycielskich, również jako dyrektor metodyczny. Od 10 lat pracuje w Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Sosnowcu gdzie odpowiada za jakość i rozwój nauczania dwujęzycznego. Nieustanny rozwój zawodowy, poszukiwanie intelektualnych wyzwań i chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem na nowych poziomach zaowocował udziałem w DOS-ELTea Teacher Trainer Academy 4.0, które okazało się milowym krokiem w jej życiu zawodowym. W lipcu ukończyła kurs na Uniwersytecie Kent „Teaching English through NLP and Coaching”. Specjalizuje się w uczeniu nastolatków (13-19 lat) i  dorosłych. Edukację postrzega jako nieustanny dialog i budowanie relacji w empatii. Lubi towarzyszyć uczniom w rozwoju, odkrywaniu kolejnych możliwości własnego potencjału, wyznaczaniu celów i planowaniu sposobów ich osiągania – swoją pracę opiera na modelu coachingowym. Pielęgnuje współpracę z uczniami zgodnie z zasadami psychologii kognitywnej i humanistycznej. W swojej klasie buduje środowisko slow edukacji z wykorzystaniem praktyk uważności i zachowaniem właściwej równowagi między rozwojem kognitywnym i emocjonalnym. Nieustannie w podróży – samorozwoju osobistym i zawodowym.