Anna Grabowska

Od roku 2017 Prezes Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE. W latach 2011-2016 redaktor naczelna czasopisma „Języki Obce w Szkole”. W latach 2009-2016 koordynator programu European Language Label, a od roku 2014 do 2016 kierownik Polskiego Biura Europejskiej Sieci Informacji o Edukacji-Eurydice. Autorka publikacji i artykułów nt. kształtowania postawy otwartości interkulturowej oraz refleksyjnego praktyka nauczycieli języków obcych. Redaktor wielu publikacji polskich i zagranicznych nt. rozwoju edukacji językowej. Absolwentka European Masters in Conference Interpreting ILS UW. W latach 2004-2005 tłumacz sekcji polskiej Rady UE w Brukseli. Członek grupy doradczej programu English Teaching PAFW.