Bogna Śmieja

Metodyk Edu Bears - odpowiada zarówno za szkolenie lektorów Teddy Eddie oraz Savvy Ed, jak też przyszłych szkoleniowców. Prowadzi około sto hospitacji on-line rocznie. Nauczaniem dzieci zajmuje się od siedemnastu lat. Jej pasją jest metodyka, którą rozumie jako ciągłe poszukiwanie doskonałości w nauczaniu, poszukiwanie odpowiedzi na pytania: jak uczyć skuteczniej? co ulepszyć w sobie, żeby skorzystali uczniowie? jak kierować i zarządzać grupą? Wie, że inspiracje do skutecznego nauczania można znaleźć wszędzie – u swoich dzieci, uczniów, na kursach i szkoleniach, ale także poza obszarem edukacji. Poszukiwania zaprowadziły ją m.in. na rok do szkoły St. Catherine’s Montessori School w USA, gdzie mogła poznać metodę M. Montessori w praktyce, oraz na liczne kursy, np. Making the Most of a Coursebook (Pilgrims – Canturbury, UK), Porozumienie bez przemocy czy Sztuka zrozumienia – trening komunikacji interpersonalnej.