dr Marta Kotarba

Pedagog, nauczyciel, psychoterapeuta, stale poszukuje nowych inspiracji, łączy pracę naukową z działalnością dydaktyczną oraz terapeutyczną, zrealizowała kilka przedsięwzięć badawczych: ostatnio zakończyła projekt pt. Developing young learners’ communicative competences in a foreign language, obecnie realizuje badania pt. It hurts more thant just the body… – the search for soul of young women with rheumatic diseases, uczesteniczy także w europejskim projekcie pt. A Blog as open learning platform for the field of Early Childhood Education about Research and Innovation to support Disadvantaged and Diverse children.