Mieczysława Adamczuk

Z wykształcenia anglistka, z zamiłowania historyk. Absolwentka Ośrodka Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Na co dzień związana z I Liceum Ogólnkoształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. Od 19 lat jako nauczyciel i wychowawca łaczy naukę języka z wychowywaniem swoich uczniów w duchu szacunku i tolerancji dla odmienności  drugiego człowieka. Uczestniczka wielu seminariów i warsztatów metodycznych, wychowawczych oraz poświęconych nauce o Holokauście, równości i tolerancji.  Poszukując dalszej drogi rozwoju zawodowego ukończyła DOS-ELTea Teacher Trainer Academy 3.0 w marcu 2017 r. Prowadziła szkolenia w zakresie  budowania relacji z uczniem i z rodzicami oraz pracy wychowawcy dla DOS -ELTea oraz na konferencji IATEFL. Wierzy w słowa Janusza Korczaka, że "Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest."