prof. nadzw. dr hab. Alicja Gałązka

Psycholog, lingwista, licencjonowany coach, psychoterapeuta, trener oraz pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego  oraz  School of Education  in University of Exeter, UK. Wykładowca i pracownik naukowy w Uniwersytecie Śląskim, Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie, SWPS w Sopocie oraz wielu innych uczelniach prywatnych. Wiceprezes Polskiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia ICI. Regional Adviser w Trinity College London. Współpracuje z Oxford University Press jako wykładowca. Autorka licznych programów studiów podyplomowych. Koordynatorka i uczestniczka wielu międzynarodowych projektów i sympozjów naukowych i badawczych. Obyła kilkanaście staży i wizyt na uniwersytetach europejskich  głównie w UK oraz USA  Wykładowca i międzynarodowy  trener z zakresu umiejętności komunikacyjnych, twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, rozwoju inteligencji emocjonalnej i społecznej oraz pełnego, optymalnego wykorzystywania potencjalności każdej jednostki. Ekspert z zakresu dramy- metody wykorzystywanej w edukacji , treningach interpersonalnych , zarządzaniu oraz terapii. Założyciel oraz dyrektor Centrum Edukacyjnego FUTURE, które od 25 lat kształci dzieci, młodzież i dorosłych, realizując liczne projekty naukowe oraz szkoleniowe. Autorka nowatorskiej metody nauczania języków obcych Future Learning System opartej o założenia psychologii poznawczej, psychoneurologii oraz dramy.  Prowadzi liczne szkolenia oraz coaching dla firm, korporacji,  instytucji użyteczności publicznej, nauczycieli oraz lekarzy. 
Od wielu lat prowadzi szkolenia psychologiczne oraz dramowe dla nauczycieli języków obcych. Koordynatorka dwóch sekcji Psychology in ELT oraz Drama in ELT w IATEFL Poland. Członek Zarządu The Learning Teacher Network oraz członek Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Psychodynamicznej.
Autorka kilku książek  oraz około 150  publikacji naukowych.