Edukacja to relacja, czyli o (często niełatwych) interakcjach nauczycieli i uczniów

Podczas warsztatu zastanowimy się, jak i po co wchodzimy w relacje. Spróbujemy wspólnie przeanalizować różne sposoby nawiązywania i bycia w relacji, z czym wiążą się różne sposoby zbierania informacji o sobie i świecie. Postaramy się spojrzeć na trudności w uczeniu się dziecka w szerszym kontekście, jako na kłopot w komunikacji na linii nauczyciel – uczeń. Ramą teoretyczną dla rozważań będzie koncepcja typów psychologicznych C. G. Junga, a także teoria E. Ericssona i M. Fordhama, a także idea wspólnotowego uczenia się J. Brunera.