Lekcja tańca, czyli o choreografii uważnej komunikacji i rapportu w klasie.

Najefektywniejsza nauka dokonuje się przez dobre emocje, w stanie synergicznego dopasowania do nauczyciela, rówieśników i środowiska. Powodzenie tworzenia, wykonania i utrzymania harmonijnego układu relacji w klasie – z uczniami i między uczniami – w ogromnej mierze zależy od nauczyciela, który powinien być świadomym choreografem pozytywnego kontaktu i przepływu emocji w procesie budowania wartościowej komunikacji i rapportu, czyli empatycznego harmonizowania. Płynnie i sprawnie dobierając i zmieniając techniki dostrajania psychologicznego: prowadząc, dopasowując się lub naśladując, a także uważnie słuchając i obserwując uczniów nauczyciel z pewnością doprowadzi, krok po kroku, do stanu wzajemnego zaufania i zrozumienia, który odczują uczniowie w tańcu relacji: z samym sobą, rówieśnikiem, grupą i nauczycielem. 
Podczas sesji poznamy w praktyce kroki tego tańca w postaci gotowych do wykorzystania w klasie ćwiczeń skonstruowanych w oparciu o założenia NLP i uważności dotyczących skutecznej komunikacji. Ich zastosowanie na lekcji sprzyja powstawaniu pozytywnych więzi ułatwiających naukę.