Trenerzy

Rewelacje

prof. dr hab. Hanna Komorowska

Kierownik Zakładu Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytecie SWPS. W okresie transformacji przewodniczyła Komitetowi Ekspertów ds. nauczania języków obcych i reformy kształcenia nauczycieli w Polsce, pełniła także funkcje prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, polskiego delegata w Grupie Projektowej ds. Języków Nowożytnych w Strasbourgu, eksperta Rady Europy i Unii Europejskiej oraz konsultanta Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu. Przewodniczy Komitetowi selekcyjnemu polskiej edycji European Language Label, jest rzeczoznawcą do spraw programów i podręczników do nauki języków obcych MEN, współautorką Europejskiego portfolio dla studentów– przyszłych nauczycieli języków i autorką licznych publikacji z dziedziny metodyki nauczania języków obcych oraz kształcenia nauczycieli.

prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak

Kognitywista, biolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Uniwersytetu w Kilonii (Stypendium DAAD, Niemcy), Uniwersytetu w Edynburgu (Stypendium Tempus, Szkocja) i Uniwersytetu Berkeley (USA). Wykładowca Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Zainteresowania badawcze dotyczą epigenezy umysłu, czyli możliwości kształtowania mózgu człowieka pod wpływem bodźców środowiskowych. Zajmuje się psychologią uniwersalnego projektowania (universal design), neurodydaktyką i problematyką brainfitness. Autor i współautor pięciu monografii naukowych i kilkudziesięciu artykułów. 

prof. nadzw. dr hab. Alicja Gałązka

Psycholog, lingwista, licencjonowany coach, psychoterapeuta, trener oraz pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego  oraz  School of Education  in University of Exeter, UK. Wykładowca i pracownik naukowy w Uniwersytecie Śląskim, Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie, SWPS w Sopocie oraz wielu innych uczelniach prywatnych. Wiceprezes Polskiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia ICI. Regional Adviser w Trinity College London. Współpracuje z Oxford University Press jako wykładowca. Autorka licznych programów studiów podyplomowych. Koordynatorka i uczestniczka wielu międzynarodowych projektów i sympozjów naukowych i badawczych. Obyła kilkanaście staży i wizyt na uniwersytetach europejskich  głównie w UK oraz USA  Wykładowca i międzynarodowy  trener z zakresu umiejętności komunikacyjnych, twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, rozwoju inteligencji emocjonalnej i społecznej oraz pełnego, optymalnego wykorzystywania potencjalności każdej jednostki. Ekspert z zakresu dramy- metody wykorzystywanej w edukacji , treningach interpersonalnych , zarządzaniu oraz terapii. Założyciel oraz dyrektor Centrum Edukacyjnego FUTURE, które od 25 lat kształci dzieci, młodzież i dorosłych, realizując liczne projekty naukowe oraz szkoleniowe. Autorka nowatorskiej metody nauczania języków obcych Future Learning System opartej o założenia psychologii poznawczej, psychoneurologii oraz dramy.  Prowadzi liczne szkolenia oraz coaching dla firm, korporacji,  instytucji użyteczności publicznej, nauczycieli oraz lekarzy. 
Od wielu lat prowadzi szkolenia psychologiczne oraz dramowe dla nauczycieli języków obcych. Koordynatorka dwóch sekcji Psychology in ELT oraz Drama in ELT w IATEFL Poland. Członek Zarządu The Learning Teacher Network oraz członek Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Psychodynamicznej.
Autorka kilku książek  oraz około 150  publikacji naukowych. 

prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert edukacji medialnej. Jego zainteresowania badawcze związane są z zagadnieniami: tradycyjnych i nowych mediów (np. cyberprzemoc). W latach 2008 2012 był członkiem konsorcjum międzynarodowego badaczy cyberprzemocy (COST IS801), członek konsorcjum naukowego IS1210 dotyczącego wpływu wyglądu i wizerunku online na funkcjonowanie i zdrowie młodzieży oraz COST CA16297 European Network for Problematic Usage of the Internet (PUI).

Autor pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011) oraz książki „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży” (Impuls, 2012). Więcej na www.jacekpyzalski.pl.

dr Marta Kotarba

Pedagog, nauczyciel, psychoterapeuta, stale poszukuje nowych inspiracji, łączy pracę naukową z działalnością dydaktyczną oraz terapeutyczną, zrealizowała kilka przedsięwzięć badawczych: ostatnio zakończyła projekt pt. Developing young learners’ communicative competences in a foreign language, obecnie realizuje badania pt. It hurts more thant just the body… – the search for soul of young women with rheumatic diseases, uczesteniczy także w europejskim projekcie pt. A Blog as open learning platform for the field of Early Childhood Education about Research and Innovation to support Disadvantaged and Diverse children.

dr Joanna Femiak

Psycholog i filozof, Międzynarodowy Trener Videotreningu Komunikacji (VIT), Absolwent i wykładowca Szkoły dla Trenerów Biznesu, Absolwent Szkoly Trenerów Treningu Interpersonalnego, Praktyk NLP. Wieloletni trener, coach i doradca ds. zarządzania personelem. Podczas swoich szkoleń łączy umiejętności psychologa, praktykę trenera z wiedzą pięknej dziedziny, jaką jest filozofia. Maksyma, która jej towarzyszy w pracy i życiu to: "Co sobie uświadamiasz to kontrolujesz, to, czego sobie nie uświadamiasz kontroluje ciebie" A. de Mello. Projektuje i wspiera instytucje we wprowadzaniu systemów HR w firmach. Doktorat obroniła na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Bada zagadnienia związane z edukacją dorosłych, samoświadomością i szeroko rozumianym rozwojem. W PTI monitoruje działalność merytoryczną i administracyjną Istytutu, czuwa nad jego rozwojem. Odpowiada także za wizerunek PTI na rynku szkoleń. Jest członkiem PTP, PTF.

Marta Florkiewicz-Borkowska

Nauczycielka języka niemieckiego w Szkole Podstawowej im.Karola Miarki w Pielgrzymowicach, trenerka edukacyjna, ekspertka w Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacji Szkoła z Klasą 2.0, edukatorka w zakresie nowoczesnych rozwiązań w edukacji, trenerka w programie Cybernauci oraz Mistrzowie Kodowania, a także mentorka w programie Zaprogramuj Przyszłość, autorka artykułów dotyczących wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji oraz zastosowania arteterapii w edukacji a także wielu innowacji pedagogicznych, trenerka i autorka zasobów edukacyjnych w rządowym programie Cyfrowa Szkoła w latach 2012 - 2013 oraz w programie Aktywna Edukacja w latach 2013 - 2015, prelegentka na konferencjach edukacyjnych. m.in. Inspir@cje oraz IT w edukacji, Trendach w edukacji Be-Zee, Zlotach Innowacyjnych Nauczycieli i Dyrektorów oraz Spotkaniach Metodycznych, współpracuje z wieloma instytucjami edukacyjnymi, współorganizatorka i współprowadząca cykl webinarów Superbelfrzy Nocą oraz całodniowej konferencji online EduMocOnline, dyplomowana arteterapeutka, uczestniczka warsztatów doskonalących i programu Futur Classroom Lab w Brukseli, prelegentka na konferencji TEDxRawaRiver <http://tedxrawariver.pl/portfolio-items/marta-florkiewicz-borkowska/> w Katowicach. Autorka wielu innowacji oraz projektów o charakterze społecznym, między inymi ogólnopolskiej akcji awatarkowej oraz Pożeraczy Smutków. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. Fanka nauki metodą projektu, odwróconej klasy, uczenia przez nauczanie oraz nowoczesnych technologii. Propagatorka wykorzystywania gier planszowych, zabaw aktywizujących i metod kreatywnych w edukacji oraz łączenia offlinu z onlinem. Prowadzi dwa blogi: deutschfun <http://deutschfun-pielgrzymowice.blogspot.com/>z języka niemieckiego oraz handmade <http://handmade-pielgrzymowice.blogspot.com/> z zajęć artystyczno-technicznych. Nauczycielka Roku 2017. Microsoft Innovation Educator Expert 2018 - 2019. 

Marta Rosińska

Absolwentka Filologii Angielskiej UŁ, absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie w Edukacji Uniwersytet Cambridge, starszy wykładowca na Uniwersytecie Łódzkim, Dyrektor Metodyczny w English Language Centre, UŁ, doświadczony trener metodyczny, autor podręczników i materiałów edukacyjnych dla młodzieży, współtwórca, mentor i koordynator programów Teacher Trainer Academy i ELT Author Academy, współtwórca programu szkoleniowego dla edukatorów BrandU, twórca zamkniętej grupy merytorycznej na FB High Impact Teachers, nauczyciel z PASJĄ!  

dr Grzegorz Śpiewak

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i University of Essex. Stypendysta Fundacji Sorosa i Fundacji Batorego. Wykładowca (1992 – 1999), adiunkt (2000 – 2011), dyrektor ds. praktycznej nauki języka angielskiego i CLIL (2010-2011) w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 do 2015 wykładowca w programie on-line MATESOL w nowojorskiej uczelni the New School for Social Research. Konsultant ds. projektów akademickich i naczelny doradca metodyczny wydawnictwa Macmillan Education na Europę Centralną i Wschodnią. Trener, doradca ds. metodyki nauczania, autor i recenzent materiałów dydaktycznych i akademickich, popularyzator nauczania języków obcych. Były prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland, obecnie członek komitetu honorowego. Laureat European Language Label 2012 za projekt „Angielski dla rodziców” (deDOMO Education) oraz European Language Label 2016 za projekt „YOUNGSTER” (Macmillan/ EFRWP). Nominowany do ELTON 2016 - British Council Local Innovation Award za projekt „Teacher Trainer Academy” (DOS-ELTea).

Jarosław Szulski

Przedsiębiorca, manager, nauczyciel. Założyciel JS & CO Dom Wydawniczy, autor książek (powieści "Zdarza się", "Sor" oraz napisanej wspólnie z Jackiem Santorskim "Siły spokoju"). Współpracuje z Values - Grupą Firm Doradczych, gdzie od 8 lat kieruje zespołem projektowym podyplomowego programu akademickiego dla zarządów, managerów i właścicieli firm - Akademia Psychologii Przywództwa. Nauczyciel i wychowawca w warszawskim Gimnazjum i Liceum im. T.Reytana.

Joanna Porębska

Trener (Dyplom I stopnia), Coach w procesie certyfikacji I stopnia, Grupy TROP i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Trener CELTA i CELTYL z uprawnieniami Main Course Tutor (ceryfikacja Cambridge Language Assessment). Trener SEN (Special Education Needs) pod auspicjami British Council. Posiada międzynarodowe doświadczenie trenerskie. Specjalizuje się w kształceniu nauczycieli zdobywających uprawnienia do uczenia angielskiego w środowisku międzynarodowym, wspieraniu początkujących nauczycieli jako mentor, a także doskonaleniu kompetencji doświadczonych lektorów British Council w ramach Learning and Development Programme. Ekspert nauczania w oparciu o aktywne metody, budowanie motywującej relacji z grupą i rozwijanie autonomii uczniów. W kursach oraz szkoleniach metodycznych wspiera uczestników w doskonaleniu swoich kompetencji i pracy na mocnych stronach. W pracy szkoleniowej spędziła ponad 3000 godzin w Polsce i środowisku międzynarodowym. W procesie coachingowym wspiera nauczycieli w doskonaleniu kompetencji takich jak komunikacja z uczniem i dawanie informacji zwrotnej.

Posiada 8 letnie doświadczenie jako metodyk w dużej szkole językowej, w której zajmowała się tworzeniem programów kursów angielskiego, rekrutacją lektorów, hospitacją zajęć oraz rozwijaniem takich projektów jak Professional Development Programme i Teacher Mentoring. 

Malwina Huńczak

Absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu (Psychologia Kliniczna) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Obecnie w trakcie czteroletnich studiów psychoterapeutycznych we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, przygotowujących do certyfikacji. Autorka dwóch książek: „Siła niedoskonałości. Dlaczego perfekcyjnie nie zawsze oznacza najlepiej” i „Zaakceptuj siebie. O sile samowspółczucia” (wyd. Samo Sedno) oraz artykułów psychologicznych (m.in. magazyn Charaktery, Newsweek Psychologia, Personel i Zarządzanie). W centrum szczególnych zainteresowań znajdują się: koncepcja perfekcjonizmu oraz współczucia wobec siebie. Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego orz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię w ramach prywatnego gabinetu.

 

Magdalena Kania

Magda od ponad 20 lat uczy z niegasnącą pasją. Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczęła w 1994 w Liceum Ogólnokształcącym w Rybniku. Dwa lata później założyła własną szkołę językową ‘SJO ant’, w której jest dyrektorem metodycznym i aktywnym lektorem. Doświadczenie w pracy metodyka doprowadziło ją do uczestnictwa w DOS-ELTea Teacher Trainer Academy 2.0, którą z sukcesem ukończyła w marcu 2016. We wrześniu 2016 dołączyła do zespołu DOS-ELTea jako trener i Projects Manager. Ma na swoim koncie kilka wystąpień na konferencjach IATEFL, PASE oraz  konferencjach DOS-ELTea (On-line, ONA off-line, Teacher Level Master, Engage Level Master). 

Maria Cyrankowska

is an English teacher at the University of Rzeszów, an EAP tutor at Liverpool University (10-week pre-sessional courses from 2011) and Sheffield University (10-week pre-sessional course 2018), a registered translator, and the IATEFL PL Teacher Development SIG Coordinator. She has a vast experience of teaching. Under Erasmus + Programme she had a chance to visit and lecture at the University of Zaragoza, Spain (2016), Duale Hochschule in Stuttgart, Germany (2014), and University of Salento, Lecce, Italy (2013). Erasmus grants enabled her also to do some job shadowing at the University of Brighton (2012) and University of Huddersfield (2010). She enjoys participating in IATEFL conferences in Poland and abroad and she was a speaker at a few of them. In 2016 she was a winner of the Bill Lee Scholarship for the 50th IATEFL Conference in Birmingham. She is interested in positive psychology and emotional intelligence.

Katarzyna Synder-Tamborska

Absolwentka Filologii Angielskiej na UŁ, absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie Oświatą i Psychologii w Zarządzaniu na UŁ. Absolwentka Akademii Właściciela I i II stopnia w Personnel Training Institute dr Joanny Femiak, absolwentka Teacher Training Academy 4.0 w DOS-ELTea oraz „Od Nauczyciela do Trenera” w EduNation. Doświadczony lektor i metodyk, założyciel i właściciel Szkoły Językowej Smile w Łodzi. Założycielka i trenerka Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Smile for Professionals”.
Ma na swoim koncie wystąpienia na konferencjach PASE Young Learners, webinary dla EduNation i współpracę z AHE w Łodzi.
Pasjonatka uczenia dzieci, kocha ludzi, uwielbia wyzwania, podróżuje. Jest instruktorem narciarstwa i wolontariuszem Fundacji Odyseja Umysłu Polska i Fundacji „Krwinka”.

Anna Grabowska

Od roku 2017 Prezes Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE. W latach 2011-2016 redaktor naczelna czasopisma „Języki Obce w Szkole”. W latach 2009-2016 koordynator programu European Language Label, a od roku 2014 do 2016 kierownik Polskiego Biura Europejskiej Sieci Informacji o Edukacji-Eurydice. Autorka publikacji i artykułów nt. kształtowania postawy otwartości interkulturowej oraz refleksyjnego praktyka nauczycieli języków obcych. Redaktor wielu publikacji polskich i zagranicznych nt. rozwoju edukacji językowej. Absolwentka European Masters in Conference Interpreting ILS UW. W latach 2004-2005 tłumacz sekcji polskiej Rady UE w Brukseli. Członek grupy doradczej programu English Teaching PAFW.

Katarzyna Sochacka

Absolwentka anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, od ponad 10 lat nauczyciel w jednym z warszawskich liceów ogólnokształcących. Podczas swoich lekcji stara się łączyć naukę języka angielskiego z innymi ważnymi tematami takimi jak tolerancja, stereotypy czy wartości w życiu. Prowadzi bloga www.meaningfulenglish.pl gdzie dzieli się swoimi pomysłami z nauczycielami, którzy tak jak ona wierzą, że nauczyciel XXI wieku jest nie tylko nauczycielem przedmiotu, ale również nauczycielem życia. Absolwentka DOS-ELTea Teacher Trainer Academy 4.0. 

Bogna Śmieja

Metodyk Edu Bears - odpowiada zarówno za szkolenie lektorów Teddy Eddie oraz Savvy Ed, jak też przyszłych szkoleniowców. Prowadzi około sto hospitacji on-line rocznie. Nauczaniem dzieci zajmuje się od siedemnastu lat. Jej pasją jest metodyka, którą rozumie jako ciągłe poszukiwanie doskonałości w nauczaniu, poszukiwanie odpowiedzi na pytania: jak uczyć skuteczniej? co ulepszyć w sobie, żeby skorzystali uczniowie? jak kierować i zarządzać grupą? Wie, że inspiracje do skutecznego nauczania można znaleźć wszędzie – u swoich dzieci, uczniów, na kursach i szkoleniach, ale także poza obszarem edukacji. Poszukiwania zaprowadziły ją m.in. na rok do szkoły St. Catherine’s Montessori School w USA, gdzie mogła poznać metodę M. Montessori w praktyce, oraz na liczne kursy, np. Making the Most of a Coursebook (Pilgrims – Canturbury, UK), Porozumienie bez przemocy czy Sztuka zrozumienia – trening komunikacji interpersonalnej.

Hanna Wąż

Nauczyciel angielskiego z 20-letnim stażem dydaktycznym i wychowawczym. Trener biznesu, trener kompetencji edukacyjnych. Założycielka Akademii i3, która prowadzi szkolenia dla edukacji w zakresie innowacji i budowania relacji w szkole. Koordynator projektu "Dobra i Mądra Szkoła", którego celem są spotkania z polskimi edukatorami propagującymi zdroworozsądkowe podejście do edukacji w Polsce. Absolwentka Akademii Coachingu Instytutu Rozwoju Umiejętności Biznesowych oraz współzałożycielka przestrzeni do rozwoju coachingu grupowego "Pozytywka - pracownia rozwoju osobistego". Trener mówienia w języku angielskim, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, DOS w szkole językowej. Prywatnie miłośniczka myślenia wizualnego i sztuki w każdym rozumieniu tego słowa.

Aleksandra Kiełtucka

Ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Śląskim. Pracowała jako asystent w Zakładzie Literatury Amerykańskiej UŚ i kolegiach nauczycielskich, również jako dyrektor metodyczny. Od 10 lat pracuje w Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Sosnowcu gdzie odpowiada za jakość i rozwój nauczania dwujęzycznego. Nieustanny rozwój zawodowy, poszukiwanie intelektualnych wyzwań i chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem na nowych poziomach zaowocował udziałem w DOS-ELTea Teacher Trainer Academy 4.0, które okazało się milowym krokiem w jej życiu zawodowym. W lipcu ukończyła kurs na Uniwersytecie Kent „Teaching English through NLP and Coaching”. Specjalizuje się w uczeniu nastolatków (13-19 lat) i  dorosłych. Edukację postrzega jako nieustanny dialog i budowanie relacji w empatii. Lubi towarzyszyć uczniom w rozwoju, odkrywaniu kolejnych możliwości własnego potencjału, wyznaczaniu celów i planowaniu sposobów ich osiągania – swoją pracę opiera na modelu coachingowym. Pielęgnuje współpracę z uczniami zgodnie z zasadami psychologii kognitywnej i humanistycznej. W swojej klasie buduje środowisko slow edukacji z wykorzystaniem praktyk uważności i zachowaniem właściwej równowagi między rozwojem kognitywnym i emocjonalnym. Nieustannie w podróży – samorozwoju osobistym i zawodowym.   

Katarzyna Wiącek

Od ponad 12 lat pracuje jako nauczycielka w szkole średniej w Mińsku Mazowieckim. Chce pokazać, że nauka języka to coś więcej niż gramatyka i słownictwo, dlatego podczas lekcji angielskiego porusza tematy takie jak tolerancja, różnorodność czy wartości. Angażuje swoich uczniów, motywuje i rozwija ich umiejętność krytycznego myślenia. Prowadzi swoją własną stronę internetową http://en-joyenglish.weebly.com/, gdzie dzieli się pomysłami na ciekawe i motywujące lekcje. Ukończyła DOS Teacher Trainer Academy 4.0 oraz Author Academy, prowadziła warsztaty na konferencjach w Polsce jak i zagranicą (IATEFL, English Teaching Market, Global Inspirations).

 

Dorota Tolsdorf

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Śląskim. Zafascynowana neurodydaktyką, pedagogiką Marii Montesorri oraz wykorzystaniem muzyki i nowoczesnych technologii w nauczaniu języka obcego. Uczy już ponad 10 lat, a o wieku swoich uczniów mów  "od okruszka do staruszka", choć najbardziej lubi pracę z dziećmi. Zdobyła bogate doświadczenie pracując dla różnorodnych firm i współpracując z wieloma szkołami językowymi, co pozwoliło na opracowanie  własnej, skutecznej metodyki  i założenie własnej szkoły językowej. Uwielbia się uczyć i cieszy się, że może pomóc innym rozwijać kompetencje i potencjał. Mama dwójki maluchów, których rozwój językowy (także ten w języku obcym) jest kolejną fascynacją.  

Mieczysława Adamczuk

Z wykształcenia anglistka, z zamiłowania historyk. Absolwentka Ośrodka Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Na co dzień związana z I Liceum Ogólnkoształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. Od 19 lat jako nauczyciel i wychowawca łaczy naukę języka z wychowywaniem swoich uczniów w duchu szacunku i tolerancji dla odmienności  drugiego człowieka. Uczestniczka wielu seminariów i warsztatów metodycznych, wychowawczych oraz poświęconych nauce o Holokauście, równości i tolerancji.  Poszukując dalszej drogi rozwoju zawodowego ukończyła DOS-ELTea Teacher Trainer Academy 3.0 w marcu 2017 r. Prowadziła szkolenia w zakresie  budowania relacji z uczniem i z rodzicami oraz pracy wychowawcy dla DOS -ELTea oraz na konferencji IATEFL. Wierzy w słowa Janusza Korczaka, że "Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest."