Partners

Media partner

The leading professional journal for the Polish ELT profession. More info at: www.teacher.pl

Proste i szybie wyszukiwanie najciekawszych konferencji, warsztatów, szkoleń stacjonarnych i online oraz webinarów dla nauczycieli języka angielskiego.
https://www.elt.events 

Educational partners

Głównym celem Programu jest propagowanie wiedzy o dwujęzyczności i korzyściach, jakie z niej płyną dla dzieci, ich rodzin i placówek edukacyjnych, ale też w szerszej skali dla samorządów, struktur oświatowych czy wręcz całych społeczeństw. Realizując ideę powszechnej dwujęzyczności Program współpracuje z Yellow House English - wydawcą specjalizującym się w edukacji językowej najmłodszych. Więcej informacji: www.dwujezycznedzieci.plwww.bilingualfuture.comwww.yellowhouseenglish.com

A leading global publisher of top quality materials for learners and teachers of English. More info: www.macmillan.pl

mED is a comprehensive offer of on-line and off-line teacher training & development opportunities, for teachers of English as well as other subjects. More info: https://www.macmillan.pl/instytut-rozwoju-nauczycieli

A leading organisation representing English teaching professionals within the country, offering a range of services and publications which serve to support and maintain the development of its members within the EFL world.  More info: http://iatefl.org.pl

Project partners

Fundacja Rozwoju Edukacji Językowej REJ aims at supporting innovative initiatives and projects, and thus contribute to maintaining and promoting quality standards in foreign language teaching and learning. More info at: www.frey.org.pl

Szukaj-Lektora – the most comprehensive source of information for foreign language teachers, language school owners, and learners themselves. More info at: www.szukaj-lektora.pl

ATAS – an organiser of school trips, language camps and residential language courses for children, teenagers, and adults. More info at: www.atas.pl